Książka miesiąca – sierpień

image.php

KSIĄŻKA MIESIĄCA – 25%

ATLAS WROCŁAWIA
nowe opracowanie 2014/2015 1:20 000

Szczegółowy plan miasta w skali 1:20 000, zaktualizowany w maju 2014. Atlas posiada spis ulic, opis miasta wraz z historią, opis ważniejszych zabytków oraz informacje praktyczne. Nowe opracowanie obejmuje swym zasięgiem aglomerację wrocławską na południe od granic miasta oraz spis ulic miejscowości poza Wrocławiem.