"Życie to jednak strata jest" - 25%!

"Życie to jednak strata jest" twierdzi w tytule najnowszej książki…